Quán xưa

Em lạc vào quán xưa
Nhạc buồn rơi tí tách
Nặng lòng giọt cà phê
Đen đắng hồn xa cách

Em ngồi buồn một mình
Trước mặt là ghế trống
Dĩ nhiên chẳng còn anh
Giọt đắng nhào ngã xuống

Ngọn đèn quen thành thật
Cúi xuống nhìn môi em
Ngọn khế quen thành thật
Vẫy tay vào sương đêm

Chẳng còn là gì nữa
Dù nhịp buồn rơi đều
Dù lòng em trách cứ
Mà trái tim còn yêu

—-

Một bài viết từ đại học năm thứ nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>